Start - prikbord maandag, 15 oktober 2018 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
ANBI
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 14 oktober 2018
 
  [facebook] Facebook
   
Op deze prikbordpagina staan allerlei verschillende evenementen. Heeft u of heb jij iets wat niet gemist mag worden, stuur dan een e-mail naar .  
   
 
Avond voor mensen die rouwen | maandag 19 november a.s

'Doolhof van rouw'

'Rouwen is maar niet een weg die je bewandelt, waarin je keurig een aantal fases doorloopt...
Het is eerder een doolhof 
waarin je telkens weer verdwaalt, 
waarin je telkens weer vastloopt
en waarin je telkens weer wordt overvallen door gebeurtenissen en gevoelens
die nieuw voor je zijn en waar je geen controle over hebt. 
Dit beeld kan helpen om meer zicht te krijgen op rouwen en op troosten'. 
(Uit: Over troosten en verdriet, Wim ter Horst).

Rouwen en verliezen, doe je dat alleen of durf je het aan om dat samen met anderen, te delen? Meer hierover hoor je tijdens een avond voor rouwdragenden. Je kunt met mensen, die net als jij zijn bepaald bij verlies door de dood of door het leven, verder praten en naar elkaar luisteren. Na een gezamenlijke inleiding gaan we in kleine groepjes zitten om al dan niet met hulp van gesprekskaartjes samen te verdriet delen, elkaar te troosten en elkaar te bemoedigen. 

U, jij bent van harte welkom op maandag 19 november 2018, in de grote zaal van ons kerkgebouw aan de Zevengetijstraat. Aanvang 20.00; inloop vanaf 19.45. Deze avond is voor gemeenteleden en gasten.  
Congres - Schuring tussen kerkrecht & arbeidsrecht

Zowel in de kerkelijke als in de juridische wereld is de rechtspositie van predikanten en vrijwilligers bij kerkgenootschappen een zeer actueel thema. Het congres ‘Schuring tussen kerkrecht & arbeidsrecht’, dat op 12 oktober plaatsvindt in de Theologische Universiteit Apeldoorn, is volledig aan deze materie gewijd. Organisatoren zijn Kenniscentrum Arbeidsrecht (KCA), de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), Erdee Media Groep en Refo500.

Kerkrecht en arbeidsrecht zijn niet altijd eenduidig als het gaat om de rechtspositie van predikanten en vrijwilligers die zich voor kerkgenootschappen inzetten. Niet zelden zorgen hiaten en tegenstrijdigheden voor onduidelijkheden, wat soms voor onprettige situaties en verstoorde relaties kan leiden. Verschillende gevallen in het recente verleden hebben zelfs tot rechtsgang geleid.
Speciaal voor diegenen die met relaties tussen kerkgenootschappen en hun predikanten en vrijwilligers te maken hebben, of gewoon in die boeiende materie geïnteresseerd zijn, is er vrijdag 12 oktober het congres ‘Schuring tussen kerkrecht & arbeidsrecht’. Organisatoren Kenniscentrum Arbeidsrecht (KCA), de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), Erdee Media Groep en Refo500 hebben zes goed ingevoerde sprekers uitgenodigd om diverse aspecten van het thema te belichten.

Sprekers:

prof dr. Tymen van der Ploeg (Vrije Universiteit)

In hoeverre is – volgens recente Europese en Nederlandse rechtspraak – de kerk vrij in de vormgeving van haar relatie met de predikant?

prof. dr. Herman J. Selderhuis (TUA/Refo500)

Herbezinning gevraagd: aandachtspunten voor goed geregeld werk


Leon van den Broeke (Vrije Universiteit)

Van censura morum naar jaargesprek: predikant tussen ambtsdrager naar werknemer (vanuit het perspectief van het functionerings- c.q. het jaargesprek)


Wijnand A. Zondag (Gereformeerde Gemeenten)

De aansprakelijkheid van kerkgenootschappen aangaande vrijwilligers


Jan van Langevelde (Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee)

Hoe kerkelijk recht kerkelijk onrecht kan worden


Peter Raven RVGME (KCA)

De rechtspositie van de predikant - de predikant als werknemer

Na de inleidingen is er een paneldebat onder leiding van Peter Raven en kunnen deelnemers vragen stellen aan alle inleiders.

Plaats van handeling is Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, Apeldoorn. Het congres begint vrijdag 12 oktober 2018 om 12.00 uur (inloop en lunch) en duurt tot 17.00 uur.

Via kunt u zich aanmelden voor het congres. De toegang is gratis. Alle deelnemers krijgen een exemplaar van het boek over arbeidsrecht en kerkecht dat KCA in 2017 heeft uitgebracht.

In het 1e kwartaal van 2019 volgt nog een congresbundel waarin alle bijdragen van de inleiders zijn uitgewerkt.

  
BIJBELQUIZ, 26 oktober 2018

Namens het Platform van kerken in Zierikzee wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de NBG Bijbelquiz. Dit jaar vindt deze plaats op vrijdag 26 oktober, in de CKG kerk, Beatrixstraat 5, 4321 AB te Kerkwerve. Enthousiast georganiseerd door leden van deze kerk.

U kunt zich aanmelden in teams van 4 personen, eventuele individuele aanmeldingen kunnen op de avond zelf een groepje vormen. We heten u welkom vanaf 19.30 uur, in de zaal van de kerk met een kopje koffie of thee. Vanaf 20.00 u. zullen we de quiz spelen en na een korte pauze zullen we gezamenlijk de antwoorden nakijken.

U kunt zich aanmelden bij Ellen van den Hoek, Kerkwerve, via de mail: of telefonisch 06-12616634. Graag aanmelden vóór 8 oktober 2018. 
Goede moed 2019

Op de tafel in de kerk ligt een intekenlijst voor het boekje Goede Moed voor 2019. De 53e editie van Goede Moed zal d.v. in oktober verschijnen. Naast de standaard uitvoering, wordt er ook een groter formaat (18,cm x 28cm.) uitgegeven. Het standaard formaat kost € 9,40 en het grote formaat kost € 14,90. Let u bij het inteken op de lijst, dat u het juiste formaat besteld.

Ter informatie: broeders en zusters in onze gemeente ouder dan 75 jaar ontvangen het boekje Goede moed in de oneven jaren via de diaconie met Kerst. 
© 2003-2018 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee