Psycho Pastorale Begeleider (PPB)

Contact:
ppbzusters@cgkzierikzee.nl
U kunt een PPB’er direct benaderen of via de kerkenraad of predikant.

Een Psycho Pastoraal Begeleider biedt als vrijwilliger aanvulling op de hulp van de predikant of ouderling en de eventuele professionele hulpverleners. Dit kan ook de mantelzorgers ontlasten. De PPB’er, vroeger klaagvrouw of –man genoemd, steunt en troost de pastorant (het gemeentelid) en laat een ander licht schijnen op de problemen. Waar nodig bemiddelt de PPB’er, of verwijst naar professionele hulpverleners. Het kan een langdurig traject zijn en meer of minder intensief. De PPB’er werkt als vrijwilliger onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.