Commissie van Beheer

Contact:
koster@cgkzierikzee.nl
scriba@cgkzierikzee.nl

Bankrekeningnummer: NL52 RABO 0108 6329 11

De Commissie van Beheer is door de kerkenraad ingesteld, om in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een aantal taken te verrichten met betrekking tot het beheer van de goederen en financiën van de gemeente. Zaken als gebouwbeheer, energie en klimaat, personeelszaken en financiën vallen hier onder andere onder. De commissie vergadert maandelijks.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zie https://www.cgkzierikzee.nl/anbi.php Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

De CGK heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen en geldt dus ook voor de CGK Zierikzee.

De minimum landelijke bijdragen kunt u vinden op https://cgk.nl/project/financien/