Meldpunt Misbruik

Contact:
vertrouwenspersoon@cgkzierikzee.nl
Preventie/communicatie:        Ineke van Dongen 06-20054452
Vertrouwenspersoon extern:  Christien de Ruyter 06-81080117
Vertrouwenspersoon intern:   Marike Bolle 06-30583727

www.meldpuntmisbruik.nl
info@meldpuntmisbruik.nl
Het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties biedt hulp aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties en begeleidt hen eventueel bij de procedure naar de klachtencommissie. Met het oog op preventie geeft het Meldpunt informatie en advies. Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Op de website vindt u meer over het hulpaanbod, de klachtenregeling en preventiemaatregelen.