Vrouwenvereniging "Tabitha"

Contact:
Secretaresse: M.A. Brouwer
0113-348363
vrouwenvereniging@cgkzierikzee.nl

Het bestuur bestaat verder uit:
1e voorzitter: J.J. Verwijs-Dorst
2e voorzitter: M. de Bruijne
Penningmeester: A.P. Zweistra-van der Staaij
Algemeen adjunct: H. de Bakker-van Wensen

De vrouwenvereniging bestaat momenteel uit 36 leden. We vergaderen om de twee weken op donderdagavond in een zaal van de kerk. We starten om 19.30 uur met koffie/thee. De leiding van de avond is in handen van één van de voorzitters. De inleiding wordt gehouden door één van de leden. Dit kan een bijbelstudie zijn uit blad "Vrouw" of een vrij onderwerp. We behandelen dit in kleine groepjes aan de hand van vragen. Na de pauze is er een bijdrage in de vorm van bv. een gedicht of een quiz. Er wordt ook wel eens een spreker uitgenodigd.

Wilt u een avond bijwonen dan bent u van harte uitgenodigd. Het rooster van onze vereniging vindt u op de agenda