Het Venster

Contact:
Redactie: H.J. den Boer-Legemaate
06-11280951
hetvenster@cgkzierikzee.nl

Namens de Kerkenraad: J. van der Male
Namens de Website Commissie: G.W. van der Welle


Het Venster is het gemeenteblad van onze kerk en verschijnt 11 keer per jaar.

Kopij
De kopij voor Het Venster kunt u e-mailen of in de brievenbus van de kerk deponeren met als adressering "t.a.v. Het Venster". De sluiting is op iedere eerste zondag van de maand na de avonddienst.

Abonnement
Het Venster is in principe gratis voor ieder gemeentelid. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Die kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. Niet-gemeenteleden kunnen het gemeenteblad ontvangen voor €25 per jaar.

Het Venster Online
Lees Het Venster Online op de ledenpagina van de oude website.

Rooster januari 2023 t/m januari 2024

Uiterste aanleverdatum
kopie

19.30 uur redactie

vergadering,    Venster maken

Naar LNO

Verspreiden

Venster

8 januari

9 januari

10 januari

13 januari

5 februari

6 februari

7 februari

10 februari

5 maart

6 maart

7 maart

10 maart

2 april 

3 april 

4 april

7 april (goede vrijdag)

7 mei

8 mei 

9 mei

12 mei

4 juni

5 juni

6 juni

9 juni

In juli

geen

Venster

 

6 augustus

7 augustus

8 augustus

11 augustus

3 september

4 september

5vseptember

8 september

1 oktober

2 oktober

3 oktober

6 oktober

5 november

6 november

7 november

10 november

3 december

4 december

5 december

8 december

7 januari 2024

8 januari 2024

9 januari 2024

12 januari 2024