Diaconie

Contact:
diaconie@cgkzierikzee.nl

Bankrekeningnummer: NL32 RABO 0153 4529 94

Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid die de gemeente als lichaam van Christus geeft aan de mens, de samenleving en de schepping in noden van onderscheiden aard. Zij doet dat in opdracht van haar Here en Heiland.

Meer concreet vertaald houdt dit onder meer in:

  • Omzien naar elkaar en als leden van de gemeente elkaar van dienst zijn en helpen bij zorgen en problemen hoort bij de gemeente.
  • De gemeente heeft via haar leden en diakenen oog voor (groepen) mensen in de knel. Zij wil hen barmhartigheid bewijzen en vanuit Gods gerechtigheid voor hen opkomen en met hen optrekken.
  • Het is nodig attent te zijn op de diaconale aspecten van de eredienst zoals de voorbede, het avondmaal en de noodzakelijke diaconale collecte.
  • Het helpen van kerken wereldwijd om aan de diaconale roeping gehoor te geven en het helpen bij rampen is ook een taak en roeping van de gemeente hier.

De diaconie bestaat uit :

Functie Naam
Voorzitter, moderamen Leo Kooman
Secretaris, zonder wijkwerk Martijn van Damme
Penningmeester Patrick de Vlieger
2e voorzitter, plaatsvervangend lid moderamen Thijs Flikweert
2e secretaris Ben Boot
2e penningmeester Koos van der Male
Contactpersoon voor kerktelefoon mbt aan- en afsluitingen Leo Kooman
Contactpersoon voor preekvoorziening op CD ingeval van ziekte Leo Kooman
Contactpersoon naar bejaarden- en ziekencommissie "contact"  Richard Otte
Contactpersoon ouderenmiddag 70+ Richard Otte
Contactpersoon voor reizen gehandicapten Richard Otte
Contactpersoon voor vervoer van en naar de kerk Cor Stoutjesdijk
Contactpersoon voor parkeerplaatsen op het Kerkplein Cor Stoutjesdijk
Verzorgen van attenties namens de kerkenraad 75+ en zieken Koos van der Male
Gereedmaken en verzorgen van de tafels voor het HA (ook tehuizen) Richard Otte
Plaatsvervanger voor het gereedmaken en verzorgen van de tafels voor het HA Thijs Flikweert
Contactpersoon voor bejaarden- en alleenstaandenreizen Richard Otte
Contactpersoon Interk. St. Maatsch. Dienstverl. (IKS) Cor Stoutjesdijk
Red een Kind Jan Willem van Nieuwenhuijze
Vertegenwoordiger namens kerkenraad in Commissie van Beheer (CvB) Ben Boot
Contactpersoon noodopvang Leo Kooman
Redactielid Het Venster/Website Koos van der Male