Start - prikbord donderdag, 23 november 2017 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
ANBI
Statistieken
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 22 november 2017
 
  [facebook] Facebook
   
Op deze prikbordpagina staan allerlei verschillende evenementen. Heeft u of heb jij iets wat niet gemist mag worden, stuur dan een e-mail naar .  
   
 
Kinderen met muziekinstrumenten gezocht!

Heel wat kinderen op de zondagsschool bespelen een muziekinstrument. Onder leiding van Sem willen we tijdens het kinderkerstfeest op D.V. 26 dec. a.s. enkele kerstliedjes spelen. Zijn er kinderen/jongeren die niet (meer) op de zondagsschool zitten maar wel graag mee zouden spelen op hun instrument? Leuk! We oefenen tijdens het zondagsschool uur te beginnen op D.V. 3 dec. a.s. Je bent van harte welkom met je instrument! 
Kerstfeest ouderen- en ziekencontact 
Gespreksavond voor mensen met verlies-ervaringSoms gaat de hemel even open
en glanst een lichtstraal op je pad.
Verrast herken je hen die naast je lopen
op reis als jij en naar dezelfde stad.

(uit: 'Voor ogen die het donker zagen', Dien de Haan)

Verlies is altijd persoonlijk, geen twee mensen rouwen op dezelfde manier, al vind je bij veel anderen soortgelijke ervaringen terug. Verlies is als een vingerafdruk, voor iedereen herkenbaar, maar toch zijn er geen twee vingerafdrukken gelijk. Rouwen om je geleden verlies is dus uniek, maar tegelijkertijd delen mensen allerlei dezelfde emoties...

Om zulke ervaringen met elkaar te kunnen delen is er weer een avond gepland. Vaak helpt het om met anderen, lotgenoten, erover te praten op een vertrouwde plek en waar God centraal mag staan in de gesprekken. 

In kleine groepjes kan vrijuit, of aan de hand van gesprekskaartjes, gepraat worden of juist geluisterd. Om op deze manier een tipje van de sluier op te lichten of je hart te luchten en van elkaar te leren. 

Laat je gerust verrassen en kom (weer) eens kijken wie er naast je loopt...

U, jij bent van harte welkom op maandag 27 november
In de grote zaal van de kerk, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
De avond is voor gemeenteleden, maar gasten zijn natuurlijk ook welkom.

Een hartelijke groet namens de PPB
Joke Holwerda, Anneke de Jonge, Joke Verwijs, Marike Bolle en Gea Bos 
Talentendag 
24 november TUA-themadag over ‘Het verbond’

Op 24 november hoopt de Theologische Universiteit Apeldoorn ’s middags (vanaf 14.15 uur) en ’s avonds (tot +/- 20.30 uur) weer een TUA-themadag te houden. Deze dag is bedoeld voor iedereen uit de achterban: kerkleden, relaties, belangstellenden, iedereen is van harte welkom! Onderwerp dit jaar is ‘het verbond’.

Colleges
Drie colleges handelen over dit thema:
- Prof. dr. J. Dekker: ‘Verbond  in meervoud. Heilshistorische samenhang tussen de verbonden in het Oude Testament’
- Prof. dr. M.J. Kater: ‘In de 21e eeuw nog verbondsmatig preken?!’
- Dr. M.C. Mulder: ‘Is “Israël” nu gelijk geworden aan “Hagar, de slavin”? Over de twee verbonden in Galaten 4:24’

Workshops
Na deze colleges zullen er workshops worden gehouden. Vijf docenten (drs. A. Heystek, prof. dr. A. Huijgen, prof. dr. A. de Muynck, dr. J.W. van Pelt en prof. dr. H.J. Selderhuis) geven even zoveel workshops in twee rondes: elke docent presenteert kort zijn eigen vak en gaat daarna met u in gesprek. Vragen die daarbij aan de orde kunnen zijn: wat heb je aan dit vak? Moet dit niet anders? Wat heeft dit vak met het predikantschap en het kerkelijke werk te maken?

Boekenveiling
In samenwerking met Boekenvereniging De KreNT vindt een veiling plaats van mooie boeken. De opbrengst hiervan gaat naar een nog bekend te maken zendingsproject.

Verder informatie en aanmelding
Het volledige programma van de TUA-dag is te vinden in de agenda op www.tua.nl.

De toegang voor deze dag is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We vragen u om zich i.v.m. de catering vooraf aan te melden door een mail te sturen naar dhr. M. Rozema () of te bellen naar 055-57 75 705.

De universiteit hoopt op uw komst! 
Landelijk projectkoor repeteert in Zierikzee

Derde editie Groot Nederlands Johannes de Heer Koor in teken ‘Geloof, hoop en liefde’

Zierikzee – Net als in 2016 en 2017 wordt er ook in 2018 een Groot Johannes de Heer Koor samengesteld. De voorgaande edities waren zeer succesvol en sloten aan bij de groeiende voorkeur van koorliefhebbers om op projectbasis repertoire in te studeren en uit te voeren. Het landelijke koor repeteert in acht plaatsen om uiteindelijk als groot samengesteld koor concerten te geven in de Grote Kerk te Apeldoorn, Bovenkerk te Kampen en Concertgebouw de Doelen te Rotterdam. Er zijn ook repetities in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zierikzee. Het project staat onder muzikale leiding van Wim en Wilbert Magré uit Elburg, repetities en concerten zijn van januari tot en met juni 2018. Psalmen en liederen worden geselecteerd rondom het thema ‘Geloof, hoop en liefde’.

De repetities worden gehouden in Zierikzee, Alblasserdam, Huizen, Woerden, Renswoude, Doornspijk, Vriezenveen en Wouterswoude. In iedere plaats zijn drie repetities. Uiteindelijk doel is het geven van drie concerten. Van deze uitvoeringen komt een CD beschikbaar. Koorleden en bezoekers zamelen door hun deelname of concertbezoek geld in voor een hulpverleningproject van stichting Woord & Daad.

Uit voorgaande jaren blijkt dat koorleden zowel de projectaanpak als de inhoud van muziek en liedteksten erg aansprekend vinden. “Het meezingen was een geweldige ervaring”, blikt Berdien van Grol terug. Zij zong in beide edities mee en heeft zich al ingeschreven voor 2018. “De liederen zijn mooi om te horen en hebben een rijke inhoud. De oproep om tot Christus te komen en met Hem te leven staat centraal. Het is heel bijzonder om samen met zoveel mensen deze boodschap zingend over te dragen”. De sfeer tijdens repetities en uitvoeringen is erg goed. “Dat komt ook door Wim en Wilbert Magré die als organist en dirigent op aanstekelijke wijze leiding geven aan het koor”.

Geliefde liederen
Johannes de Heer werd in 1866 in Rotterdam geboren. Hij stond in de jaren ’20 van de vorige eeuw aan de wieg van de christelijke omroep NCRV, die destijds een orthodox gereformeerd geluid liet horen. Daarnaast heeft hij Het Zoeklicht opgericht. In het dagelijks leven was hij orgelbouwer. Meest bekend is Johannes de Heer door zijn liederen die zijn verzameld in een naar hem vernoemde liedbundel. Tal van liederen zijn gebaseerd op psalmen. De muziek van Johannes de Heer is verankerd in het collectieve geheugen van kerkelijk Nederland en opvallend is dat ook nieuwe generaties ze goed kennen.

Aanmelden
Inmiddels zijn de eerste 500 aanmeldingen al weer binnen. De organisatoren van het koor hebben een maximum aantal leden ingesteld bij 700 zangers. Er is dus nog plaats voor 200 zangers. Meer informatie en aanmelden kan via: www.johannesdeheerkoor.nl 
© 2003-2017 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee