Start - Kerkwijzer - Uit de Zandweg maandag, 15 oktober 2018 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
ANBI
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 14 oktober 2018
 
  [facebook] Facebook

In deze rubrieken geeft de Commissie van Beheer u informatie betreffende de ontwikkelingen rondom onze nieuwe verenigingslocatie aan de Zandweg.

Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8

Deze keer…
Na geduldig wachten zijn we als C.v.B bijzonder blij u te kunnen melden dat er een belangrijke stap is genomen in het vergunningstraject voor onze locatie aan de Zandweg.

Terugkieke
30 juli 2005 heeft gemeente Schouwen-Duiveland besloten de inspraakprocedure te starten. In het huis-aan-huisblad “Ons Eiland” is op 8 augustus 2005 bekend gemaakt dat het verzoek om vrijstelling gedurende 4 weken ter inzage zou liggen. Tijdens deze 4 weken werden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling te reageren op het verzoek bij burgemeester en wethouders. Er zijn vijf reacties van omwonenden ingekomen. Samengevat hadden de personen die hebben gereageerd bezwaar tegen onze plannen vanwege:
  • de agrarische omgeving waar geen verenigingsgebouw in zou passen
  • vrees voor toename van verkeersdruk op de Zandweg
  • vrees voor geluidsoverlast
  • aantasting van privacy en wooncomfort

Gemeente Schouwen-Duiveland heeft de punten stuk voor stuk kritisch gewogen en
te licht bevonden om de aanpassing van het bestemmingsplan tegen te houden.
De onderbouwing is opgenomen in het eindverslag van de inspraakprocedure.

Vooruutkieke
Inmiddels is het eindverslag van de inspraakprocedure, zoals door gemeente Schouwen-Duiveland opgemaakt, opge-nomen in de ruimtelijke onderbouwing die wij als kerk bij onze aanvraag moesten indienen. De beurt is nu aan Provincie Zeeland. Die moet goedkeuring geven voor we onze plannen kunnen realiseren. U zult begrijpen dat we erg voorzichtig zijn bij het noemen van een tijdspad. Gemiddeld genomen duurt de nu te nemen stap 2 maanden.

Tot slot
De komende maand(en) kunnen we wat de Zandweg betreft niets anders doen dan afwachten. Inmiddels wordt het pand af en toe gebruikt door de jonge vrouwengroep, de jeugdclub en voor vergaderingen.
< Vorige
© 2003-2018 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee