Start - Kerkwijzer - Diaconie zondag, 25 oktober 2020 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Kinderwerk
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
Ledenpagina 

 Laatste update(s)
 25 oktober 2020
 
  [facebook] Facebook
 
Diaconie
Email:
Bijgewerkt op: 16-01-2020 19:53
 

Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid die de gemeente als lichaam van Christus geeft aan de mens, de samenleving en de schepping in noden van onderscheiden aard. Zij doet dat in opdracht van haar Here en Heiland.

Meer concreet vertaald houdt dit onder meer in:

  • Omzien naar elkaar en als leden van de gemeente elkaar van dienst zijn en helpen bij zorgen en problemen hoort bij de gemeente.
  • De gemeente heeft via haar leden en diakenen oog voor (groepen) mensen in de knel. Zij wil hen barmhartigheid bewijzen en vanuit Gods gerechtigheid voor hen opkomen en met hen optrekken.
  • Het is nodig attent te zijn op de diaconale aspecten van de eredienst zoals de voorbede, het avondmaal en de noodzakelijke diaconale collecte.
  • Het helpen van kerken wereldwijd om aan de diaconale roeping gehoor te geven en het helpen bij rampen is ook een taak en roeping van de gemeente hier.De diaconie bestaat uit de volgende personen:

 

Functie Naam
Voorzitter, moderamen Leo Kooman
Secretaris, zonder wijkwerk Arno v.d. Schelde
Penningmeester Marco Mol
2e voorzitter, plaatsvervangend lid moderamen Martijn den Boer
2e secretaris Marco Mol
2e penningmeester Leo Kooman
Contactpersoon voor kerktelefoon mbt aan- en afsluitingen Leo Kooman
Contactpersoon voor preekvoorziening op CD ingeval van ziekte Leo Kooman
Contactpersoon naar bejaarden- en ziekencommissie "contact"  Jan Willem van Nieuwenhuijze
Contactpersoon ouderenmiddag 70+ Jan Willem van Nieuwenhuijze
Contactpersoon voor reizen gehandicapten Jan Willem van Nieuwenhuijze
Contactpersoon voor vervoer van en naar de kerk Martijn den Boer
Contactpersoon voor parkeerplaatsen op het Kerkplein Martijn den Boer
Verzorgen van attenties namens de kerkenraad 75+ en zieken Patrick Hulzebos
Gereedmaken en verzorgen van de tafels voor het HA (ook tehuizen) Jan Willen van Nieuwenhuijze
Plaatsvervanger voor het gereedmaken en verzorgen van de tafels voor het HA Martijn van Damme
Contactpersoon voor bejaarden- en alleenstaandenreizen Jan Willen van Nieuwenhuijze
Contactpersoon Interk. St. Maatsch. Dienstverl. (IKS) Martijn den Boer
Red een Kind Jan Willen van Nieuwenhuijze
Vertegenwoordiger namens kerkenraad in Commissie van Beheer (CvB) Ben Boot
Contactpersoon noodopvang Leo Kooman
Redactielid Het Venster/Website Patrick Hulzebos


Wij vergaderen 1 maal per maand.

Bankrekening
Rabobank 1534.52.994
t.n.v. Diaconie Chr. Ger. Kerk Zierikzee
p/a Weststraat 27, 4306 CM Nieuwerkerk


Onderstaand geven wij u een indruk van het diaconale werk dat we doen:
- tellen collecten;
- behandelen aanvragen financiële hulp projecten;
- financiële ondersteuning gemeenteleden en andere aanvragen;
- regelen vervoer kerkdiensten;
- kerktelefoon;
- Heilig Avondmaal verzorgen;
- verzorgen attenties zieken en jarigen vanaf 75 jaar;
- zitting als contactpersoon in diverse stichtingen;

Indien u vragen heeft over onze werkzaamheden of in het algemeen over de diaconie kunt u altijd met een ieder van ons contact opnemen.

 

 
< Vorige
ANBI | Privacyverklaring

© 2003-2020 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee