Start - Kerkwijzer - Diaconie dinsdag, 18 juni 2019 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 16 juni 2019
 
  [facebook] Facebook
 
Diaconie
Email:
Bijgewerkt op: 14-02-2018 19:53
 

Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid die de gemeente als lichaam van Christus geeft aan de mens, de samenleving en de schepping in noden van onderscheiden aard. Zij doet dat in opdracht van haar Here en Heiland.

Meer concreet vertaald houdt dit onder meer in:

  • Omzien naar elkaar en als leden van de gemeente elkaar van dienst zijn en helpen bij zorgen en problemen hoort bij de gemeente.
  • De gemeente heeft via haar leden en diakenen oog voor (groepen) mensen in de knel. Zij wil hen barmhartigheid bewijzen en vanuit Gods gerechtigheid voor hen opkomen en met hen optrekken.
  • Het is nodig attent te zijn op de diaconale aspecten van de eredienst zoals de voorbede, het avondmaal en de noodzakelijke diaconale collecte.
  • Het helpen van kerken wereldwijd om aan de diaconale roeping gehoor te geven en het helpen bij rampen is ook een taak en roeping van de gemeente hier.De diaconie bestaat uit de volgende personen:

 

Functie Naam
Voorzitter, moderamen Thijs Flikweert
Secretaris, zonder wijkwerk Arno v/d Schelde
Penningmeester Marco Mol
2e voorzitter, plaatsvervangend lid moderamen Leo Kooman
2e secretaris Marco Mol
2e penningmeester Patrick Hulzebos
Kontaktpersoon voor kerktelefoon mbt aan- en afsluitingen Thijs Flikweert
Kontaktpersoon voor preekvoorziening op CD ingeval van ziekte Thijs Flikweert
Kontaktpersoon naar bejaarden- en ziekencommissie "contact"  Jan Willem v. Nieuwenhuijze
Kontaktpersoon ouderenmiddag 70+ Jan Willem v. Nieuwenhuijze
Kontaktpersoon voor reizen gehandicapten Jan Willem v. Nieuwenhuijze
Kontaktpersoon voor vervoer van en naar de kerk Martijn den Boer
Kontaktpersoon voor parkeerplaatsen op het Kerkplein Martijn den Boer
Verzorgen van attenties namens de kerkenraad 75+ en zieken Patrick Hulzebos
Gereedmaken en verzorgen van de tafels voor het HA (ook Borrendamme) Jan Mol
Plaatsvervanger voor het gereedmaken en verzorgen van de tafels voor het HA Jan Willem v. Nieuwenhuijze
Kontaktpersoon voor bejaarden- en alleenstaandenreizen Jan Mol
Kontaktpersoon naar de stichting Oosterschelde thuiszorg (IKS) Martijn den Boer
Red een Kind  Jan Mol
Vertegenwoordiger namens kerkenraad in Commissie van Beheer (CvB) Ben Boot
Kontaktpersoon noodopvang Thijs Flikweert
Vertegenwoordiging ThuisFrontTeam Anne Stouten Patrick Hulzebos
Redactielid Het Venster/Website Leo Kooman
   
Overige contacten en diensten Toelichting:  
Doopdienst CD Branden CD + Maken cd label Kees Bin
Insprekers Venster voor slechtzienden Branden CD + Maken cd label +contact Kees Bin
Deelname aan de Bazaarcommissie en evt. activiteiten Patrick Hulzebos
De gavenlijst beheer Contact onderhouden Krijnie Nocolic Thijs Flikweert
Noodopvang Contacten onderhouden Thijs Flikweert
Kledingbank Contacten onderhouden Thijs Flikweert
Voedselbank Contacten onderhouden Thijs Flikweert
Platform Kerken Zierikzee (PKZ) Bijwonen vergaderingen Thijs Flikweert
Beamer Commissie Advies en contacten cie<==>moderamen Thijs Flikweert
Insprekers Kerktelefoon Contacten onderhouden Arno v/d Schelde


Wij vergaderen 1 maal per maand.

Bankrekening
Rabobank 1534.52.994
t.n.v. Diaconie Chr. Ger. Kerk Zierikzee
p/a Weststraat 27, 4306 CM Nieuwerkerk


Onderstaand geven wij u een indruk van het diaconale werk dat we doen:
- tellen collecten;
- behandelen aanvragen financiële hulp projecten;
- financiële ondersteuning gemeenteleden en andere aanvragen;
- regelen vervoer kerkdiensten;
- kerktelefoon;
- Heilig Avondmaal verzorgen;
- verzorgen attenties zieken en jarigen vanaf 75 jaar;
- zitting als contactpersoon in diverse stichtingen;

Indien u vragen heeft over onze werkzaamheden of in het algemeen over de diaconie kunt u altijd met een ieder van ons contact opnemen.

 

 
< Vorige
ANBI | Privacyverklaring

© 2003-2019 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee