Start - Kerkdiensten - Overzicht maandag, 15 oktober 2018 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
ANBI
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 14 oktober 2018
 
  [facebook] Facebook
 
Kerkdienst rooster Orde van dienst Meer over de samenkomsten
 
   
Kerkdienst overzicht
   
Kerkdienst van: zondag 05 februari 2017 (Hulpverleningszondag )
Tijd: 18:00
   
Opmerking: Gezamenlijke dienst met Burgh-Haamstede
   
Voorganger: ds. J.van Langevelde
   
Collecten: kerk en diaconie
   
Schriftlezing: Handelingen 11 vs 19-30
Thema: Leefregels Ė het derde gebod
   
Bij de dienst: Vanmorgen lezen we samen verder in de profielschets die Jezus in de Bergrede geeft van Zijn leerlingen. 'Zalig zijn de barmhartigen', zegt Hij. Daarmee doelt de Heiland op het medelijden en de liefdevolle hulp die zij in deze wereld kunnen geven aan de naaste in nood. Daarbij gaat het Hem niet slechts om een oppervlakkig gebaar waarin je als mens een keertje iets extra's doet voor je vrienden. Barmhartigheid gaat verder omdat de motivatie dieper zit. Hoe Jezus dat precies bedoelt en op welke wijze Hij Zelf barmhartig is, willen we verkennen. En erdoor aangezet worden om op deze Hulpverleningszondag onze eigen hulp passend te laten zijn. 's Avonds is de behandeling van het 3e gebod aan de orde. Ook dan gaat het om meer dan om wat mooie woorden. Gods Naam niet 'ijdel' gebruiken, maar heiligen laat zich helemaal in de lijn van de zaligspreking van 's morgens vertalen. Lees: handen en voeten geven. Gezegende diensten toegewenst!

Vraag 99: Wat wil het derde gebod?
Antwoord: Dat wij niet alleen door vloeken of valse eed maar ook door onnodig zweren de Naam van God niet lasteren of misbruiken en evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke gruwelijke zonden deelhebben. Kortom, dat wij de heilige Naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat Hij door ons op de rechte wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen.
Vraag 100: Is het dan een zo ernstige zonde Gods Naam door zweren en vloeken te lasteren, dat God toornig is op hen die niet al het hunne doen om het vloeken en zweren tegen te gaan en te verbieden?
Antwoord: Ja, want geen zonde is groter en vertoornt God meer dan het lasteren van Zijn Naam; daarom heeft Hij ook geboden die met de dood te straffen.
   
Digitale bestanden:
   
Liturgie/nieuwsbrief: Getijde van deze dienst inzien/downloaden
   
Dienst beluisteren: De opname van de dienst is niet meer te beluisteren, deze is niet meer aanwezig op de server


Het is wel mogelijk deze dienst op te vragen vanuit het archief, door onderstaande gegevens in te vullen:


Naam:
Email:
 
 
   
 
 Gerelateerde kerkdiensten:
05 februari 2017 om 10:00  ds. J. van Langevelde
 
< Vorige pagina
© 2003-2018 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee