Start - Kerkdiensten - Overzicht zaterdag, 20 oktober 2018 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
ANBI
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 14 oktober 2018
 
  [facebook] Facebook
 
Kerkdienst rooster Orde van dienst Meer over de samenkomsten
 
   
Kerkdienst overzicht
   
Kerkdienst van: zondag 22 januari 2017
Tijd: 18:00
   
Opmerking: Gezamenlijke dienst met Burgh-Haamstede
   
Voorganger: ds. J.van Langevelde
   
Collecten: kerk en diaconie
   
Schriftlezing: Deuteronomium 18 vs 10-14
Hosea 2 vs 18-19
Hosea 3 vs 1-5
Thema: Leefregels Ė het eerste gebod
   
Bij de dienst: Vanmorgen lezen en zingen we over het diepe verlangen bij God en mens naar 'vrede'. We bidden er ook samen om. Om te kunnen begrijpen wat ťchte vrede is, gaan we de betekenis na van het bekende
woordje 'shalom'. Pas dŠn kunnen we ook de zevende zaligspreking -
'zalig de vredestichters' - goed uitleggen en ermee aan het werk gaan
zoals Jezus wil. In de avonddienst worden we erop bevraagd hoe diep de
liefde tot God bij ons zit. Het eerste van de Tien Geboden windt er
namelijk geen doekjes om: 'geen Šndere goden'. En de Catechismus
leert waarom: 'op straffe van mijn heil te verliezen'. In de lijn van de
boodschap van vorige week kunnen we ook zeggen: 'omdat geen enkele
afgod te bieden heeft wat de levende God belooft: vrijheid!' Vanavond
verwelkomen we onze broeders en zusters uit Haamstede hartelijk.

Zondag 34
Vraag 94: wat gebiedt God in het eerste gebod?
Antwoord: dat ik op straffe van mijn heil te verliezen, alle afgoderij,
tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van
andere schepselen vermijd en ontvlucht, en dat ik de enige, ware God
op de rechte wijze erken, Hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en
geduld aan Hem alleen onderwerp, van Hem alleen al het goede
verwacht en Hem met mijn gehele hart liefheb, vrees en eer, zodat ik
eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen
Zijn wil doe.
Vraag 95: wat is afgoderij?
Antwoord: afgoderij is in plaats van of naast de enige ware God, die Zich
in Zijn Woord geopenbaard heeft, iets anders bedenken of hebben
waarop men zijn vertrouwen stelt.
   
Digitale bestanden:
   
Liturgie/nieuwsbrief: Getijde van deze dienst inzien/downloaden
   
Dienst beluisteren: De opname van de dienst is niet meer te beluisteren, deze is niet meer aanwezig op de server


Het is wel mogelijk deze dienst op te vragen vanuit het archief, door onderstaande gegevens in te vullen:


Naam:
Email:
 
 
   
 
 Gerelateerde kerkdiensten:
22 januari 2017 om 10:00  ds. J. van Langevelde
 
< Vorige pagina
© 2003-2018 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee