Start - Kerkdiensten - Overzicht donderdag, 15 november 2018 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
ANBI
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 11 november 2018
 
  [facebook] Facebook
 
Kerkdienst rooster Orde van dienst Meer over de samenkomsten
 
   
Kerkdienst overzicht
   
Kerkdienst van: zondag 11 september 2016 (Viering Heilig Avondmaal)
Tijd: 18:00
   
Voorganger: ds. J. van Langevelde
   
Collecten: kerk en diaconie
   
Schriftlezing: Openbaring 19 vs 6-10
Thema: Bij Hem aan tafel - dl. 3
   
Bij de dienst: Vandaag mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Het thema is 'bij Hem aan tafel'. Vorige week zondagavond hebben we gehoord hoe de HERE ons bij deze viering mee terug neemt in de tijd. We mogen geloven dat wat op Golgotha gebeurde toen Jezus stierf, ons leven hier en nu ingrijpend vormt en stempelt. En dat Hij het heel belangrijk vindt dat wij aannemen en gebruiken wat Hij in brood en wijn geeft. 'Doe dit', zei de Heiland tegen Zijn leerlingen. Avondmaal vieren is dus ook een opdracht. De Here wl ons aan Zijn tafel ontmoeten. Vanmorgen en in de kleine viering om vier uur willen we kijken naar wie die mens is die genodigd wordt. Wie zijn 'de gasten' die de Gastheer brood en wijn aanreikt? En wat geeft hen de (juiste) vrijmoedigheid om op Zijn nodiging in te gaan? In de avonddienst sluiten we het drieluik af. Dan laten we op ons inwerken wat het betekent dat het Avondmaal gevierd wordt 'totdat Hij komt'. En dat wij ons erop mogen verheugen om 'bij Hem aan tafel' te zitten in Zijn Koninkrijk, waar de bruiloft van het Lam gevierd wordt. De HERE zorgt ervoor dat wij in Woord en sacrament niets tekort komen. Laten we Hem daarom danken en eren in de diensten van deze dag! Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 28, vraag en antwoord 77 Vraag: waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen even zeker met Zijn lichaam en bloed wil voeden en laven als zij van dit gebroken brood eten en uit deze beker drinken? Antwoord: in de woorden waarmee Hij het Avondmaal heeft ingesteld: In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, brak het, sprak de dankzegging uit en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt (1 Kor. 11,23-26). Deze belofte wordt herhaald door de heilige Paulus waar hij zegt: Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het n brood is, zijn wij, hoe velen ook, n Lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood (1 Kor.10,16.17).
   
Digitale bestanden:
   
Liturgie/nieuwsbrief: Getijde van deze dienst inzien/downloaden
   
Dienst beluisteren: De opname van de dienst is niet meer te beluisteren, deze is niet meer aanwezig op de server


Het is wel mogelijk deze dienst op te vragen vanuit het archief, door onderstaande gegevens in te vullen:


Naam:
Email:
 
 
   
 
 Gerelateerde kerkdiensten:
11 september 2016 om 10:00  ds. J. van Langevelde
 
< Vorige pagina
© 2003-2018 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee