Start - Actueel zaterdag, 19 september 2020 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Kinderwerk
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
Ledenpagina 

 Laatste update(s)
 18 september 2020
 
  [facebook] Facebook
   
Op de actueel pagina vindt u een overzichtje over nieuwe (actuele!) dingen op de website.
Zo kunt u gemakkelijk en snel naar die nieuwe onderwerpen surfen..
 
   
 
Doopdiensten
Geplaatst op: 11 september 2020

A.s. zondag 13 september, zal in de morgendienst de Heilige doop worden bediend aan 4 kinderen:

 • Lieke den Boer
 • Manuel Sietzema
 • Ezra Flikweert
 • Fien Verwijs

Volgende week zondag 20 september zal in de morgendienst weer vier kinderen gedoopt worden;

 • Finn Willeboordse
 • Mirthe de Vlieger
 • Christiaan Otte
 • Gijs Minnaar

Zie voor het bijwonen van de kerkdiensten de groepsindeling in eerdere berichtgeving. 
Crèche, Bijbelklas en Zondagschool van start!
Geplaatst op: 4 september 2020

Vanaf zondag 6 september gaan de crèche, de Bijbelklas en de zondagschool weer van start tijdens de morgendienst. De crèche is vanaf 9:50 en de Bijbelklas en zondagschool starten voor de preek. (Dus tijdens de dienst). Er staat iemand van de leiding bij de deur zodat u niet mee hoeft te lopen. Let u bij het ophalen van uw kind op de gepaste afstand? Graag met 1 ouder uw kind ophalen. De zondagschool vindt plaats op het kerkplein. 
Diensten vanaf zondag 6 september
Geplaatst op: 4 september 2020

We zijn dankbaar dat velen zich hebben aangemeld en weer naar de kerk willen komen. Bij de nieuwe indeling hebben we het aantal leden evenredig verdeeld over de 4 bestaande groepen. Met het oog op de geplande doopdiensten is dit de beste oplossing. De groepsindeling voor de genoemde zondagen is als volgt:

Datum Morgendienst Avonddienst
6 september Groep 3 Groep 4
13 september Groep 2 (Doopdienst) Groep 1
20 september Groep 4 (Doopdienst) Groep 3

Indeling van de diensten op zondag 27 september en 4 oktober Op zondagmorgen 27 september staat de belijdenisdienst gepland. In deze dienst worden ingedeeld de belijdeniscatechisanten en hun directe familie. De eigen gemeenteleden wordt die zondag verzocht thuis mee te kijken via de livestream van de kerk. Op zondag 4 oktober willen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. Op deze avondmaalszondag worden 3 diensten gehouden. De wijze van vieren en de groepsindeling wordt tijdig met u en jou gecommuniceerd. Alle bovengenoemde informatie heeft u deze week per mail ontvangen, leden die geen mail hebben ontvangen worden gebeld.

Belangrijke aandachtspunten

 • Houdt voldoende afstand, zowel op straat, kerkplein en in de kerk, ook na de diensten. Was uw handen met regelmaat.
 • Geen jassen aan de kapstok, deze graag meenemen in de kerkzaal Bent u verkouden of ziek, blijft u dan thuis.
 • Volg de instructies van de diakenen, ouderling en koster op, op deze manier houden we ons allen aan het protocol.
 • De diensten worden ook de komende maanden op de gebruikelijke wijze in beeld gebracht zodat de gemeenteleden deze thuis via videostreaming kunnen volgen. Kerkgangers worden alleen op de rug gefilmd. Indien u helemaal niet in beeld wilt, dan geeft u dat vooraf duidelijk aan. U wordt dan ingedeeld op een plaats achter de camera’s.
 • Volg de aangegeven route in de hal en in de kerkzaal.
 • Zingen in de kerk is nog niet toegestaan (behalve de muzikanten die de dienst begeleiden)
 • Onderling ruilen voor bezoek van een eredienst is niet toegestaan; administratief moeten we de lijsten bijhouden en zo controle houden.
 • Verruiming is toegestaan, bij nieuwe regels van de overheid en het RIVM zullen wij deze direct opvolgen.
 • De beschikbare zitplaatsen op de stoelen en de banken zijn ingericht op 1,5 meter afstand. Uw naam wordt geregistreerd in het gebruikersplan dat gereed ligt in de hal van de kerk. U wordt begeleid naar uw zitplaats. Het is niet toegestaan andere plaatsen in te nemen in de kerkzaal.
 • Vanwege het hogere aantal kerkgangers verzoeken we u en jou zoveel als mogelijk bijtijds naar de kerk te komen. We willen voorkomen dat te veel mensen op het laatste moment komen. Dat legt te veel druk op de registratie en het aanwijzen van de zitplaatsen.


 
Noodhulpactie Beiroet
Geplaatst op: 14 augustus 2020

U kunt het niet ontgaan zijn, de enorme ramp die de hoofdstad van Libanon heeft getroffen. De cijfers liegen er niet om. Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 200 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. Daar komt bij dat de nood al hoog wás: Libanon heeft al jaren te kampen met een enorme economische crisis en daar zijn dit jaar de gevolgen van de coronacrisis bijgekomen. Die nood is nu
alleen maar verder toegenomen.

Diaconaat CGK is een noodhulpactie gestart voor Beiroet, via het eigen netwerk van partners ter plaatse. De hulp bestaat uit het helpen van de meest arme Libanezen en vluchtelingen uit Beiroet met voedselhulp en huisvesting.


Uw diaconie wil graag gehoor geven aan deze hulpaanvraag, samen met u en jou! Daarom willen we u verzoeken om geld te doneren op de rekening van de diaconie, onder vermelding van ‘noodhulp Beiroet’.

Te delen van onze rijkdom, van God ontvangen, tot ledigen van nood in deze wereld. Dat is navolging van Jezus handen en voeten geven. Van harte bij u en jou aanbevolen!

Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94 
Kerkelijke agenda
Geplaatst op: 15 maart 2020

In verband met het coronavirus en de oproep van de overheid heeft de kerkenraad besloten dat alle (!) activiteiten die de kerkelijke agenda in deze weken vermeldt zijn stopgezet worden. Dat betreft dan dus alle bijeenkomsten in ons kerkgebouw en op het Kerkplein, ongeacht of het om grote of kleine aantallen mensen gaat. 
> De (overige) laatste recente wijzigingen op de website kunt u hier op deze pagina bekijken <
 
 
ANBI | Privacyverklaring

© 2003-2020 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee