Jesaja 49 vs 13-21

13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Klacht en vertroosting van Sion
14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. 15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, k zal u niet vergeten. 16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vr Mij. 17 Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. 18 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet. 19 Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners, en wie u verslonden, zullen ver van u zijn. 20 Ook zullen de kinderen, van wie u beroofd was, in uw oren zeggen: Deze plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen! 21 En u zult zeggen in uw hart: Wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven? Deze kinderen wie heeft ze grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen waar waren die?