Psalm 122

Vrede voor Jeruzalem
1 Een pelgrimslied, van David. Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan! 2 Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem! 3 Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is.* 4 Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de HEERE, naar de ark van de getuigenis van IsraŽl, om de Naam van de HEERE te loven. 5 Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. 6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 7 Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. 8 Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! 9 Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.