Marcus 1 vs 14-20

De roeping van de eerste discipelen
14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. 16 En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. 18 En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 19 En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van ZebedeŘs, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. 20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader ZebedeŘs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.