Start - Actueel donderdag, 23 november 2017 
 
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
ANBI
Statistieken
Ledenpagina 

Laatste update(s)
 22 november 2017
 
  [facebook] Facebook
   
Op de actueel pagina vindt u een overzichtje over nieuwe (actuele!) dingen op de website.
Zo kunt u gemakkelijk en snel naar die nieuwe onderwerpen surfen..
 
   
 
Extra gemeenteavond
Geplaatst op: 10 november 2017

Maandag 20 november is dan er een extra gemeenteavond, waar we verder willen spreken over de herinrichting van de kerkzaal. Aanvang 19.30.

Voor de notulen van de vorige gemeenteavond zie Het Venster van mei 2017 en ook van juni/juli 2017 blz. 15 met nadere informatie.

Allen van harte uitgenodigd.

 

De agenda is in grote lijnen:

1 Opening door de predikant
2 Korte schets van de besluitvorming tot nu toe
3 Presentatie herinrichting door br. Jan Jonker, zonder prijskaartje
4 Gelegenheid tot vragen
5 Presentatie geschatte kosten
6 Gelegenheid tot vragen
7 Schets van de vervolgstappen
8 Gelegenheid tot vragen
9 Sluiting door 2e voorzitter 
Geloven in de toekomst
Geplaatst op: 28 oktober 2017

Vanavond wil ik een begin maken met de 5-delige prekenserie ‘Geloven in de toekomst’ *. In deze eerste preek willen we ontdekken hoe we God wil dat we omgaan met de zgn. ‘tekenen der tijden’ die wijzen op de wederkomst van Christus. Jezus Zelf geeft daarvoor belangrijke aanwijzingen in Mattheüs 24.

Een gezegende zondag! Ds. Jan van Langevelde* Prekenserie ‘geloven in de toekomst’

deel 1 | ‘tekenen der tijden’ | 29 oktober 2017 | 18.00 uur

deel 2 | ‘Jezus’ wederkomst’ | 5 november 2017 | 10.00 uur

deel 3 | ‘het laatste oordeel’ | 12 november 2017 | 10.00 uur

deel 4 | ‘hemel en hel’ | 19 november 2017 | 10.00 uur

deel 5 | ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ | 26 november | 10.00 uur 
Verkiezing ambtsdragers
Geplaatst op: 21 oktober 2017

Op woensdag 4 oktober heeft de kerkenraad kandidaten gesteld voor ambtsdrager.

Aftredend als ouderling zijn de brs. E.C. Bin (scriba) en J. Holwerda.

Als diaken is aftredend br. K. Manni. Aan br. W.M. Bouwman is op zijn verzoek ontheffing verleend omdat hij is benoemd als koster ter opvolging van Wim en Apaulien Zweistra.

Omdat de kerkenraad heeft besloten om één wijk te laten vervallen en deze adressen over de resterende wijken te verdelen is er één vacature voor ouderling. Diaken br. J. Berghuis is bereid gevonden scriba te worden. Hij wordt aan de gemeente enkelvoudig voorgesteld als ouderling-scriba voor zijn resterende ambtsperiode van drie jaar. Er is zodoende een tweede vacature voor een diaken.

Dit betekent dat de kerkenraad u de volgende kandidaten voorstelt: Voor ouderling-scriba enkelvoudig: J. Berghuis. Tweetal voor ouderling de brs. A.G. Kik en W.J. Verton. Voor diaken de brs. W.O.B. Boot, L.J.P. Kooman en D.C. Scheele. De verkiezing willen we vanmorgen na de dienst houden.

[UPDATE]

De uitslag van de gehouden verkiezing voor ambtsdragers is als volgt: Voor de verkiezing van twee ouderlingen zijn er in totaal 627 geldige stemmen uitgebracht waarvan 12 blanco. De meerderheid komt dan op 154 stemmen. Er zijn 296 Ja stemmen uitgebracht op br. Jakob Berghuis en 172 stemmen op br. André Kik. De broeders Berghuis en Kik zijn hiermee gekozen en ook benoemd. 7

Voor de verkiezing van twee diakenen zijn er 628 geldige stemmen uitgebracht waarvan 9 blanco. De meerderheid is dan 155 stemmen. Br. Boot had 274 stemmen, br. Kooman 186 en. br. Scheele 159. Zij hebben dus alle drie een meerderheid, degene met het hoogste aantal stemmen zijn de brs. Boot en Kooman en zij zijn dan ook benoemd. Alle broeders hebben hun benoeming aanvaard. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor.

  
Veilig jeugdwerk
Geplaatst op: 15 september 2016
Wij willen graag dat je je prettig en veilig voelt bij ons en dat iedereen op een fijne manier met elkaar omgaat. Daarom hebben we omgangsregels gemaakt voor een leuke, open en veilige sfeer. En voor jeugdleiders hebben we ook nog gedragsregels gemaakt over hoe zij met kinderen en jongeren om moeten gaan.
 
 
Als ouder weet je als geen ander wat het jeugdwerk voor je kind(eren) kan betekenen. Vaak is het jeugdwerk niet alleen de plek waar zij leren en actief zijn. Ze komen ook voor de gezelligheid, de aandacht en het maken van plezier. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig zijn binnen ons jeugdwerk. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor veilige ruimten en materialen, maar ook dat we ernaar streven dat kinderen zich bij ons prettig en veilig voelen. In deze brochure kun je lezen welke rol je als ouder kunt vervullen bij het signaleren en voorkómen van ongewenste omgangsvormen en seksueel misbruik.
 


 
> De (overige) laatste recente wijzigingen op de website kunt u hier op deze pagina bekijken <
 
 
© 2003-2017 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee